Tým

Za přípravou a vedením setkání kejklířů stojí sehraný organizační tým, referenti světového formátu a samozřejmě velký počet pomocníků z řad spolupracovníků vzdělávacího centra a bývalé Kulturkistl e.V., sdružení, které před mnoha lety první setkání kejklířů iniciovalo a tím vše dalo do pohybu!

Vední:
Franz Bauer
Fotograf, výtvarný umělec, kulturní manažer a dlouholetý spolupracovník vzdělávacího centra. Je zodpovědný hlavně za obsahovou organizaci setkání. Jako zakládající člen sdružení Kulturkistl e.V. byl od samého začátku podstatným iniciátorem tohoto setkání. Kdo by se chtěl o Franzi Bauerovi dozvědet více, je srdečně vítán na jeho interentových stránkách k tématu pantografie!

Markus Zwicknagel
Bakalář sociální práce a referent pro práci s mládeží a mediální pedagogiku na Mládežnickém vzdělávacím centru Waldmünchen. Je odpovědný za organizaci setkání žonglérů jménem vzdělávacího centra.

  

Český partner:
Sdružení „Knoflík“
Heyrovského 33
30100 Plzeň
http://www.knoflik.org

Divadlo Kufr
Elgartova 44
61400 Brno
http://www.divadlokufr.cz

International Juggling-Theatre-Workshop ALEJE
http://www.divadlokufr.cz/aleje